Patronaty*

 
Cracovia Klub Sportowy
*partnerzy do których wystąpiłem o patronat