Quote from Hello Dolly song, by Jerry Herman: Patrzy na dno: Co u licha?

15.9 C
Kraków
niedziela, 22 maja, 2022
Strona główna Disclaimer

Disclaimer

Niniejszy serwis został przygotowany przez HERMETYZM z siedzibą w Gorlicach przy ul. Batorego 52 („HERMETYZM” ), jako serwis informacyjny dla odbiorców w Polsce.

Przystępując do korzystania z serwisu ponoszą Państwo całkowitą odpowiedzialność za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku zachowania naruszającego prawa autorskie, prawa do znaku towarowego, projektu racjonalizatorskiego, wzoru zdobniczego, patentu oraz dóbr osobistych i praw majątkowych osób trzecich.

Prawa autorskie do materiałów zawartych w niniejszym serwisie przysługują niepodzielnie HERMETYZM Wszelkie umieszczone w niniejszym serwisie nazwy handlowe niezależnie od tego, czy są wyróżnione czcionką pogrubioną lub znakiem ®, czy też nie, stanowią zarejestrowane znaki towarowe i jakiekolwiek ich wykorzystywanie odbywać się może jedynie za pisemną zgodą HERMETYZM Jakiekolwiek drukowanie, kopiowanie, zapisywanie, przenoszenie mogą odbywać się wyłącznie w celach niekomercyjnych i dla użytku własnego. Na każdej legalnej kopii części lub całości zawartości serwisu musi znaleźć się informacja o przysługujących HERMETYZM prawach autorskich. Legalnie użytkowane elementy serwisu lub znajdujące się w serwisie nie mogą być w jakikolwiek sposób zmieniane, modyfikowane ani fałszowane.

Żadna informacja zamieszczona w niniejszym serwisie nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Jakiekolwiek komentarze, sugestie lub uwagi nawiązujące do informacji zawartych w niniejszym serwisie, przekazane przez odwiedzającego nie będą traktowane przez HERMETYZM jako poufne. HERMETYZM nabywa nieodpłatne prawo do powielania, wykorzystania oraz używania i dystrybuowania takich informacji bez żadnych ograniczeń. Korzystanie z tej strony może być rejestrowane. HERMETYZM posiada prawo do użycia tej informacji do oceny statystycznej, w celu zapewnienia nieprzerwanej usługi oraz ulepszania serwisu. Wszelkie pomysły, know-how oraz technologie zawarte w takich informacjach mogą zostać wykorzystane przez HERMETYZM w dowolny sposób, w szczególności w produkcji, dystrybucji, marketingu.

HERMETYZM dołoży wszelkich starań, aby informacje zawarte w serwisie były prawdziwe i aktualne, nie może jednak tego zagwarantować. HERMETYZM nie ponosi odpowiedzialności za informacje zamieszczone w serwisie bez jej zgody lub przez nią nieopracowywane. Jednocześnie HERMETYZM zastrzega sobie prawo wprowadzania poprawek do informacji zawartych w serwisie w każdej chwili i bez uprzedzenia.

HERMETYZM informuje, że serwisy i strony internetowe, do których odesłania znajdują się w niniejszym serwisie, o ile nie zawierają takiej informacji, nie zostały przygotowane przez nas. HERMETYZM nie ponosi żadnej odpowiedzialności za informacje, opinie i materiały tam zawarte.

Najnowsze posty

Translate »