Wiersz Adama MICKIEWICZA Pani Twardowska: Na takie dictum acerbum,

czwartek, 30 maja, 2024
Wrzuć tutaj maciej.soroczynski@gmail.com
czwartek, 30 maja, 2024
Wrzuć tutaj maciej.soroczynski@gmail.com
Strona główna Disclaimer

Disclaimer

Niniejszy serwis został przygotowany przez yxz.pl siedzibą w Gorlicach przy ul. Batorego 52 („yxz.pl” ), jako serwis informacyjny dla odbiorców w Polsce.

Przystępując do korzystania z serwisu ponoszą Państwo całkowitą odpowiedzialność za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku zachowania naruszającego prawa autorskie, prawa do znaku towarowego, projektu racjonalizatorskiego, wzoru zdobniczego, patentu oraz dóbr osobistych i praw majątkowych osób trzecich.

Prawa autorskie do materiałów zawartych w niniejszym serwisie przysługują niepodzielnie yxz.pl Wszelkie umieszczone w niniejszym serwisie nazwy handlowe niezależnie od tego, czy są wyróżnione czcionką pogrubioną lub znakiem ®, czy też nie, stanowią zarejestrowane znaki towarowe i jakiekolwiek ich wykorzystywanie odbywać się może jedynie za pisemną zgodą yxz.pl Jakiekolwiek drukowanie, kopiowanie, zapisywanie, przenoszenie mogą odbywać się wyłącznie w celach niekomercyjnych i dla użytku własnego. Na każdej legalnej kopii części lub całości zawartości serwisu musi znaleźć się informacja o przysługujących yxz.pl prawach autorskich. Legalnie użytkowane elementy serwisu lub znajdujące się w serwisie nie mogą być w jakikolwiek sposób zmieniane, modyfikowane ani fałszowane.

Żadna informacja zamieszczona w niniejszym serwisie nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Jakiekolwiek komentarze, sugestie lub uwagi nawiązujące do informacji zawartych w niniejszym serwisie, przekazane przez odwiedzającego nie będą traktowane przez yxz.pl jako poufne. yxz.pl nabywa nieodpłatne prawo do powielania, wykorzystania oraz używania i dystrybuowania takich informacji bez żadnych ograniczeń. Korzystanie z tej strony może być rejestrowane. yxz.pl posiada prawo do użycia tej informacji do oceny statystycznej, w celu zapewnienia nieprzerwanej usługi oraz ulepszania serwisu. Wszelkie pomysły, know-how oraz technologie zawarte w takich informacjach mogą zostać wykorzystane przez yxz.pl w dowolny sposób, w szczególności w produkcji, dystrybucji, marketingu.

yxz.pl dołoży wszelkich starań, aby informacje zawarte w serwisie były prawdziwe i aktualne, nie może jednak tego zagwarantować. yxz.pl nie ponosi odpowiedzialności za informacje zamieszczone w serwisie bez jej zgody lub przez nią nieopracowywane. Jednocześnie yxz.pl zastrzega sobie prawo wprowadzania poprawek do informacji zawartych w serwisie w każdej chwili i bez uprzedzenia.

yxz.pl informuje, że serwisy i strony internetowe, do których odesłania znajdują się w niniejszym serwisie, o ile nie zawierają takiej informacji, nie zostały przygotowane przez nas. yxz.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za informacje, opinie i materiały tam zawarte.

Najnowsze posty

Google

0
Co tu jest?

Jasna Strona Mocy

Mroczny ELF

Mr. Elon Musk

JA

CYBREX

 
CYBREX  

ZIZOO

 
ZIZOO  

cdefgah

 
cdefgah  

yuoiea

 
yuoiea  
Przejdź do paska narzędzi